Home > De energiemarkt > Begrippen > Indeplaatsstelling

Indeplaatsstelling

Als u uw bedrijf overdraagt aan een andere huurder en huurt u een 290 of ex290 bedrijfsruimte (ook wel middenstandsbedrijfsruimte genoemd: een bedrijfsruimte die publiekelijk toegankelijk moet zijn zoals een winkel, restaurant of een café), dan wordt de persoon aan wie het bedrijf wordt overgedragen ook de huurder van de bedrijfsruimte. De huidige eigenaar van het bedrijf heeft er vaak namelijk belang bij dat de huurovereenkomst over kan gaan naar de nieuwe eigenaar, omdat hij uit het pand vertrekt. Dit is het proces van indeplaatsstelling. Bij een indeplaatsstelling wordt er dus geen nieuwe huurovereenkomst afgesloten maar worden alle rechten en plichten uit de lopende overeenkomst overgenomen door de opvolgende ondernemer.

Voor het energiecontract kan ook een indeplaatsstelling worden aangevraagd. De nieuwe eigenaar wordt dan in de plaats gesteld voor het lopende contract en moet daarmee alle rechten en plichten van het energiecontract over nemen. Vaak staat er in het huurcontract of de nieuwe eigenaar hiertoe verplicht is.

In principe verloopt het proces van een indeplaatsstelling vaak in goed overleg. Mede omdat de nieuwe huurder vaak verplicht is om met de overdracht in te stemmen. Echter wanneer de nieuwe huurder niet genoeg financiële waarborg kan bieden, of niet over een Verklaring Omtrent Gedrag beschikt, hoeft hij niet akkoord te gaan. Ook de kantonrechter kan in zo’n geval de aanvraag afwijzen.

Bereken wat u kan besparen

Binnen 1 minuut een vrijblijvende offerte voor uw bedrijf.

Bereken

Neem gerust contact met ons op.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

Direct contact opnemen