Home > De energiemarkt > Begrippen > Netwerkkosten

Netwerkkosten

Voor het transport van energie maakt u gebruik van een netwerk, de leidingen waardoor het gas en elektriciteit bij uw bedrijf komen. De netbeheerkosten (voorheen netwerkkosten genoemd) zijn een vergoeding voor het gebruik van dit netwerk, het onderhoud plus de aansluiting van uw bedrijf op dit net. De netbeheerder in uw regio brengt deze kosten voorkleinverbruikers in rekening via de factuur van VanHelder® (leveranciersmodel). Grootverbruikers ontvangen een aparte factuur voor de netwerkkosten en de meetdiensten.De netbeheerder brengt de volgende kosten in rekening:

  Aansluitdiensten:
 • Vastrecht aansluiting of periodieke aansluitvergoeding;
 • Kosten voor onderhoud en de instandhouding van uw elektriciteits- en/of gasaansluiting.
  Transportdiensten:
 • Vastrecht;
 • Kosten voor gebruik van gas- en/of elektriciteitsnetwerk;
 • Capaciteitstarief;
 • Een vast bedrag per jaar: het capaciteitstarief. De capaciteit van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting bepaalt de hoogte van het tarief;
 • Systeemdiensten (alleen voor elektriciteit);
 • Vergoeding voor de diensten van TenneT, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
  Meetdiensten:
 • Meterkosten;
 • Vergoeding voor bruikleen meter (meterhuur), meterstand opname, de controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) en de kosten voor de meetinrichting.
Over alle netbeheerkosten (netwerkkosten) betaalt u 21% btw.

Bereken wat u kan besparen

Binnen 1 minuut een vrijblijvende offerte voor uw bedrijf.

Bereken

Neem gerust contact met ons op.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

Direct contact opnemen