Home > De energiemarkt > Begrippen > Salderen

Salderen

Op de energierekening van VanHelder® staat de hoeveelheid elektriciteit die u heeft verbruikt. Indien u kleinverbruiker bent wordt daarvan de energie die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Niet alle energie die u terug levert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens. U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee de leverancier u elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Deze regels gelden alleen voor kleinverbruikers. Bent u grootverbruiker dan sluit u met VanHelder® apart een terugleveringscontract af. Voor teruglevering heeft u wel een brutoproductiemeter nodig.

Per 1 januari 2014 zijn de regels over salderen en terugleveren veranderd. De wet is daarvoor aangepast: art. 31c elektriciteitswet 1998. De belangrijkste wijziging is dat u voorheen tot 5.000 kWh teruggeleverde elektriciteit van uw eigen verbruik mocht aftrekken. Nu is de salderingsgrens de hoeveelheid energie die u van VanHelder® geleverd heeft gekregen. Dat kan dus ook meer dan 5000 kWh per jaar zijn.

Bereken uw maandbedrag

Binnen 1 minuut een heldere kostenopbouw voor uw bedrijf.

Bereken

Neem gerust contact met ons op.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

Direct contact opnemen