Home > De energiemarkt > Begrippen > Hoe komt de prijs van energie tot stand?

Hoe komt de prijs van energie tot stand?

De prijs van energie hangt af van verschillende variabelen. Dit zijn:

  • De prijs van de grondstoffen zoals gas, olie en kolen;
  • Het politieke klimaat (bijvoorbeeld de relatie tussen het leverende- en het afnemende land);
  • De verhouding tussen de vraag en het aanbod. Wanneer de vraag hoog is en het aanbod schaars, zal de prijs stijgen;
  • Economische ontwikkelingen. Als het goed gaat met de economie, betekend dit vaak dat er een hoge afname van energie is. Dit zorgt ook voor hogere prijzen;
  • Het weer. Wanneer het weinig waait of de zon weinig schijnt, zijn er weinig opbrengsten uit duurzame energiebronnen. Hierdoor stijgt de prijs van elektriciteit;
  • Het weer. In de koude wintermaanden is de vraag naar gas groter. Hierdoor stijgen de prijzen ook;
De energierekening voor een kleinverbruiker is opgebouwd uit verschillende pijlers. Dit zijn:
  • De kosten voor de leverancier. Dit is de hoeveelheid afgenomen gas of elektriciteit maal de afgesproken prijs per kWh of per m³ + de vastrechtkosten;
  • De netwerkkosten. Dit zijn de kosten voor de aansluiting op het energienet en de transportkosten;
  • De Opslag Duurzame Energie (ODE) en de energiebelasting (EB). Dit zijn door de overheid bepaalde heffingen;
  • De BTW.


Een grootverbruiker krijgt een aparte rekening van de netbeheerder en de meetverantwoordelijke.

Bereken wat u kan besparen

Binnen 1 minuut een vrijblijvende offerte voor uw bedrijf.

Bereken

Neem gerust contact met ons op.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

Direct contact opnemen