Levering Klik prijs

De energieprijzen zijn zeer beweeglijk. Het juiste moment van inkopen is moeilijk in te schatten. Om de risico’s te spreiden kan gekozen worden voor onze klikproducten. Gedurende het jaar is er een aantal klikmomenten waarmee het gewenste volume tegen een bepaalde prijs kan worden vastgelegd. Op deze manier wordt de markt gevolgd en kan geprofiteerd worden van prijsschommelingen. Bij VanHelder kan gekozen worden uit twee klik producten; de Var-Klik en de Hedge-Klik.

Var-Klik

Indien de wens bestaat om invloed te hebben op de inkoopmomenten, maar toch het risico wil beperken, is de beste oplossing de Var-Klik. VarKlik is een combinatie van een variabel contract met een opslag op de TTF en EPEX (Spotmarkt) en een klikcontract met een vaste marge op de ENDEX (Termijnmarkt). Het onbalansrisico, de profileringskosten en het volumerisico ligt bij VanHelder. De kosten voor Var-Klik beperkt zich tot slechts de opslag. Dit product is interessant vanaf een jaarverbruik van 500.000 kWh.

Hedge-Klik

Als er voldoende kennis en ervaring van de energiemarkt binnen uw organisatie is en de wens bestaat dat er maximaal invloed kan worden uitgeoefend op de inkoop, is de beste oplossing, de Hedge-Klik. Dit is een variabel contract waarbij u zelf de volumes hedged op de beurs via een CDF (Contract For Difference) bij VanHelder. De resultaten worden apart vermeld op de facturen. Het profilerings- en het volumerisico ligt bij u, maar er is geen opslag op de ENDEX en kan dus goedkoper uitpakken. Dit product is interessant vanaf een jaarverbruik van 2.500.000 kWh.