Voorwaarden VanHelder®

Huidige algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn als een PDF document te downloaden. Hierbij is onderscheid gemaakt voor levering aan kleinverbruik en grootverbruik klanten.

 

Huidige productvoorwaarden

 

Vorige algemene voorwaarden

 

Aansluit- en transportovereenkomst

Het zogenaamde Nieuwe Marktmodel is vanaf 1 augustus 2013 van kracht. Dit houdt onder andere in dat alle kleinverbruik aansluitingen met een technische capaciteit t/m 3 x 80 ampère voor elektriciteit of t/m 40 m3 per uur voor gas verplicht op basis van het leveranciersmodel gefactureerd dienen te worden. Dit betekent ook dat VanHelder® uw bedrijf de aansluit- en transportovereenkomst verstrekt namens uw regionale netbeheerder. Bekijkt u hier de Aansluit- en transportovereenkomst.

Kwaliteitscriteria VanHelder®

VanHelder® streeft de hoogste kwaliteit in service na. Om te kunnen zien wat u van ons mag verwachten, kunt u hier de kwaliteitscriteria teruglezen die VanHelder® zichzelf heeft gesteld.

Klachtenprocedure VanHelder®

Mocht u onverhoopt toch een opmerking en/of klacht over onze diensten hebben, dan leest u hier terug hoe VanHelder® daar mee omgaat en wat u van ons mag verwachten.

Uw slimme meter

Vanaf 2015 hebben alle Nederlandse kleinverbruikers van de netbeheerder een slimme meter aangeboden gekregen. Deze slimme meter is op afstand uitleesbaar. Omdat VanHelder® zorgvuldig met deze meetdata omgaat, leven wij de regels van de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters na, wat we middels deze verklaring bekrachtigen. De gedragscode is opgesteld door Energie-Nederland, in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012 kunt u lezen hoe wij deze regels toepassen, gebruiken, vastleggen, uitwisselen en bewaren.

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020

Deze gedragscode geldt voor contacten tussen -of namens- de energieleverancier en een consument aangaande de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van leveringsovereenkomsten voor gas en elektriciteit en daaraan gerelateerde contacten.deze verklaring.

Neem gerust contact met ons op.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.